Wydarzenia firmowe 10.07.2015r.

Profesjonalnym prawnikom przyda się informacja, że 24 czerwca na skargę Firmy Adwokackiej „A. Z. PARTNERZY”. Sąd Najwyższy Ukrainy wydał Uchwałę stwierdzającą, że orzeczeniu uznającemu tytuł egzekucyjny za niepodlegający egzekucji przysługuje odwołanie kasacyjne, i faktycznie zobowiązał Wyższy Specjalizowany Sąd Ukrainy o rozpatrzenie skargi kasacyjnej. Odnosząc się do powyższej decyzji, Sąd Najwyższy Ukrainy oświadczył Wyższemu Specjalizowanemu Sądowi Ukrainy, że brak apelacji od postanowienia kasacyjnego sądu apelacyjnego stanowi naruszenie europejskiej zasady „Prawo do sądu”, ponieważ wykonanie orzeczenia sądu jest integralną częścią kontroli sądowej.

Jest to przełomowy przypadek dla społeczności prawniczej nie tylko pod względem bezpośredniego zastosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale także jako przykład przywrócenia sprawiedliwości na Ukrainie
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45985244