WYDARZEIA FIRMY 04.11.2014 R.

  • 04.11.2014

Nasza firma skutecznie obroniła interesy żydowskich społeczności religijnych oraz organizacji publicznych m. Lwowa we Lwowskim Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym, w sądowym procesie dotyczącym zabudowy miejsc starożytnych żydowskich miejsc poch...

Read More read-more

WYDARZENIA FIRMY 12.05.2015 R.

  • 12.05.2015

Firma Adwokacka „A.Z. Partnerzy” skutecznie obroniła w sądzie interesy głównego lekarza Truskawieckiego Szpitala Miejskiego w sprawie ponowienia w pracy. Orzeczeniem sądu pierwszej instancji, które nie zostało zmienione Decyzją Sądu Apelacyjn...

Read More read-more

Wydarzenia firmowe 10.07.2015r.

  • 10.07.2015

Profesjonalnym prawnikom przyda się informacja, że 24 czerwca na skargę Firmy Adwokackiej „A. Z. PARTNERZY”. Sąd Najwyższy Ukrainy wydał Uchwałę stwierdzającą, że orzeczeniu uznającemu tytuł egzekucyjny za niepodlegający egzekucji przys...

Read More read-more

Wydarzenia firmowe 29.07.2015 r.

  • 29.07.2015

Firma Adwokacka A.Z. PARTNERZY obroniła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ukrainy prawa obywateli do zachowania i użytkowania obiektów dziedzictwa kulturowego. W szczególności chronionymi obiektami są budowle średniowiecznego budynku żydowskiej...

Read More read-more