Wydarzenia firmowe 29.07.2015 r.

Firma Adwokacka A.Z. PARTNERZY obroniła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ukrainy prawa obywateli do zachowania i użytkowania obiektów dziedzictwa kulturowego. W szczególności chronionymi obiektami są budowle średniowiecznego budynku żydowskiej dzielnicy Lwowa: Mykvy i Shchyty (umywalki rytualnej i różne), a także pozostałości archeologiczne o wartości historycznej i kulturowej, znajdujące się w historycznym centrum miasta, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Działania prawników powstrzymały nielegalną budowę i zobowiązały Departament Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej do ustalenia granic terytoriów miejscowych zabytków na działce przy ulicy Fedorova 28 (numer bezpieczeństwa 356) i ulicy Fedorova 23-25 (numer bezpieczeństwa 1300020) we Lwowie, zatwierdza ich strefy ochronne i określa sposób użytkowania zabytków kultury. Obsługa prawna sprawy została przeprowadzona przez partnera spółki, Yaroslava Schnyra.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47042219

Related Post