ZWYCIĘSTWO Z GORZKIM POSMAKIEM LUB ABSURD PRZECIWKO ZDROWEMU ROZSĄDKU

To jest ten wypadek kiedy smakujesz zwycięstwo z gorzkim posmakiem.

5 lat oraz 3 miesiące zajęło żeby udowodnić państwu, a mianowicie Lwowskiemu Urzędowi Celnemu, że płyn do mycia shyb samochodowych nie jest napojem alkoholowym ani produktem spożywczym. Według danych statystycznych sporów przedsiębiorstw z organami celnymi dotyczących definicji kodu towaru są zbliżone do wartości 80% dla 20% na korzyść organów celnych. Ale udało się nam wygrać pomimo statystyk. Przedmiotem dowodu, poza czysto zawodowymi aspektami proceduralnymi i prawnymi, które mogą nie być interesujące dla ogółu społeczeństwa, były rzeczy na granicy zdrowego rozsądku. Na przykład musiałem wyjaśnić, że ciecz zawierająca środki powierzchniowo czynne (zwykłe mydło), metylo-chloroizoziazolinę, barwnik, glicerol i inne niebezpieczne substancje nie mogą być uważane za napój lub produkt spożywczy. Celnicy udowodniali coś wręcz przeciwnego. Moi koledzy na spotkaniu w European Business Association zasugerowali, że jeden z zastępców szefa służb celnych (działający w 2012 roku) skosztował tego cudownego koktajlu. Zgodził się z brawurą, ale nie pił, tylko powiedział, że ponieważ tacy jak my nie wypełniają budżetu, a emeryci nie otrzymują emerytur. Z tego stwierdzenia zdaliśmy sobie sprawę, że osoba nie jest zorientowana w czasie, przestrzeni i kręgu osób, innymi słowy – po prostu jest obezwładniona. W żaden sposób nie chcę obrażać funkcjonariuszy celnych ani organów PSF. Jestem przekonany, że pracują tam profesjonalni ludzie. Jednak takie decyzje na długo pozostawiają ślad w reputacji władz publicznych i nie zwiększają atrakcyjności inwestycyjnej naszego państwa.

 

Ale wciąż pięć lat! Pięć lat dowodu! W tym czasie zmieniło się może kilkunastu celników, Rewolucja godności, aneksja Krymu, wojna w Donbasie i wiele innych wydarzeń. To ogromna ilość czasu, nie tylko dla biznesu, lecz tylko z uwagi na ostatnie wydarzenia, dla całego kraju.

 

Konsekwencje prawne, jakie mogą wyniknąć dla przedsiębiorstwa, to miliony rozliczeń międzyokresowych, upadłość i zakończenie działalności jako takiej.

Jesteśmy wdzięczni sędziom za podjęcie profesjonalnej decyzji i wreszcie za powstrzymanie tego absurdu. W naszych twierdzeniach staraliśmy się udowodnić błędność samej zasady wyboru kodu towarów, którą kierowali się urzędy celne. Nasze argumenty, zarzuty w tej sprawie stanowiły podstawę decyzji. W anglo-amerykańskim systemie prawnym nazywa się to przełomową sprawą / przełomową decyzją sądu – sprawami / decyzjami, które ustanawiają określone standardy prawne lub orzecznictwo, czyli precedens. Jestem przekonany, że ustanowiliśmy takie standardy prawne na korzyść firm importujących towary na Ukrainę.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65163065

Related Post