WYDARZENIA FIRMY 12.05.2015 R.

Firma Adwokacka „A.Z. Partnerzy” skutecznie obroniła w sądzie interesy głównego lekarza Truskawieckiego Szpitala Miejskiego w sprawie ponowienia w pracy. Orzeczeniem sądu pierwszej instancji, które nie zostało zmienione Decyzją Sądu Apelacyjnego Obwodu Lwowskiego, zwolnienie A. Kulczyńskiego ze stanowiska szefa KP „Truskawiecki Szpital Miejski” uznano za nielegalne i odnowiono lekarza na poprzednio zajmowanym stanowisku z rekompensatą za szkody moralne spowodowane zwolnieniem. Wsparcie prawne w sprawie zapewnili Andriy Zubach i Yaryna Volosko.